STRATEGIJA NUBL 2017-2025

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila o studiranju na I i II ciklusu studija

 

HvatajProcedure i pravila studiranja – I ciklus studija

 

HvatajProcedure i pravila studiranja – II ciklus studija

 

HvatajProcedure i pravila studiranja – Doktorske studije

 

Pravilnik o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih na NUBL-u

Pravilnik o donošenju i evaulaciji studijskih programa

Pravilnik o ECTS bodovima šifriranju i silabusima

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti NUBL-a

Pravilnik o međunarodnoj saradnji na NUBL-u

Pravilnik o obezbjeđenju i unapređenju kvaliteta

Pravilnik o odnosu s javnošću NUBL-a

Pravilnik o organizaciji i djelovanju NUBL-a – Odjeljenje Brčko distrikt BiH

Pravilnik o priznanju stranih visokoškolskih isprava

Pravilnik o radu Univerzitetske biblioteke

Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih na NUBL-u

Pravilnik o studentskom organizovanju na NUBL-u

Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija

Pravilnik o Udžbenicima

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta NUBL-a

Statut NUBL-a

Statut parlamenta studenata NUBL-a

Strategija obezbjeđenja kvaliteta NUBL-a

Zaključak o ispravci tehničke greške Statuta NUBL-a

Komunikativna strategija NUBL-a

Pravila donošenja opštih akata na NUBL-u

Pravila u postupku prijave i odbrane magistarskog rada

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata

Model pravilnika o radu