Tema naučne konferencije je: „Međunarodni odnosi i bezbjednost u multipolarnomsvijetu – stanje, izazovi i perspektive“.Konferenciju  su otvorili direktor NUBL-a Goran Kalinić i rektor NUBL-a prof. dr OstojaBarašin. Podršku ovom događaju dala je i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. AkademikDrago Branković, generalni sekretar Akademije u podršci je između ostalog istakao:”Imam prijatnu obavezu dapročitajte više

Nezavisni Univerzitet u Banjoj Luci organizuje naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom: „MEĐUNARODNI ODNOSI I BEZBJEDNOST U MULTIPOLARNOM SVIJETU-STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE“. Planirano vrijeme održavanja konferencije je 24. 11.2022. godine u 10 časova u Banjoj Luci, u prostorijama Instituta za naučno-istraživački rad na Šibovima, a konferenciji se možete prisustvovatipročitajte više

Independent University of Banja Luka is organizing a scientific conference with international participation: “INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY IN MULTIPOLAR WORLD – CURRENT STATE, CHALLENGES, AND PERSPECTIVES “. The conference will take place in Banja Luka on November 24, 2022. at 10:00 A.M. (local time), on the premises of the Institute for Scientific Research onpročitajte više

Dana 28. juna 2022. godine u 10 časova u prostorijama Nezavisnog univerziteta Banja Luka na Šibovima održaće se e-konferncija na temu “Između obećanja i opasnosti: Afrička sigurnost u 21. vijeku”. Organizator skupa je Institut za afričke studije pri ruskoj akademiji nauka (Moskva), a suorganizatori su Univerzitet slobodne države, (Bloemfontein, Južnapročitajte više

Dana 31. januara 2022. godine u 12 časova u prostorijama Nezavisnog univerziteta Banja Luka na Šibovima održan je okrugli sto na temu “Šta poslije kapitalizma”. Organizatori skupa bili su Ekonomski fakultet i Institut za naučno istraživački rad pri Nezavisnom univerzitetu Banja Luka.  Okruglom stolu prisustvovalo je sedamnaest učesnika, među kojimapročitajte više

Izložba radova 5. Međunarodne likovne kolonije “Šibovi 2021” otvorena je u Kamenoj kući na banjalučkoj tvrđavi Kastel. U okviru izložbene postavke koja je realizovana u sklopu izlagačkih djelatnosti Fakulteta lijepih umjetnosti, Nezavisnog univerziteta Banjaluka, odsjek slikarstvo, predstavljeni su  radovi dvadeset akademskih umjetnika iz cijelog regiona. Izložba će biti otvorena dopročitajte više