Зашто алумни и шта је алумни?

Алумни је популарни назив (латинског поријекла ,,alumnus” – што би у преводу значило заштитник) за бивше студенте неког универзитета. Алумни (множина од ,,alumnus”, односно ,,alumna”, зависно од тога да ли је ријеч о студенту или студенткињи) значи бивши припадник неке установе, најчешће универзитета који остаје у вези с истим. Алумни су уобичајена удружења у свијету, па у неким универзитетима имају и дугогодишњу традицију.

Сврха

Сврха оснивања Алумни асоцијације Независног универзитета Бања Лука је очување традиције и јачање угледа универзитета, а затим и организационе јединице односно факултета, кроз изградњу сарадње између садашњих и бивших студената свих факултета Независног универзитета Бања Лука. Као и организовање формалних и неформалних састанака и трибина, дружења, скупова асоцијације, у циљу развијања и унапређења познанстава и пријатељства чланова асоцијације.

Циљ

Циљ Алумни асоцијације Независног универзитета Бања Лука је успостављање и одржавање веза с бившим студентима и развијање сарадње са институцијама у којима су запослени. Помоћ при запошљавању чланова асоцијације као и будућих чланова. Сарадања с осталим Алумни асоцијацијама у земљи. Подстицање активности и креативности на подручју научних области којима припадају факултети. Заштита струковних интереса. Без обзира на скромну традицију, која броји свега неколико година од организовања, настојаћемо да у наредном периоду постанемо компетентна и угледна асоцијација, која ће свим садашњим и будућим члановима омогућити стварање бољих пословних прилика.

Постаните члан нашег клуба

Unesite broj telefona
Unesite zvanje sa diplome i broj ECTS bodova studijskog programa