Dana 28. juna 2022. godine u 10 časova u prostorijama Nezavisnog univerziteta Banja Luka na Šibovima održaće se e-konferncija na temu “Između obećanja i opasnosti: Afrička sigurnost u 21. vijeku”. Organizator skupa je Institut za afričke studije pri ruskoj akademiji nauka (Moskva), a suorganizatori su Univerzitet slobodne države, (Bloemfontein, Južnapročitajte više