Skip to content

RIJEČ REKTORA

Nezavisni univerzitet Banja Luka ove godine obilježava 18 godina rada

U vremenu složenih geopolitičkih promjena, sa kojima se suočava savremeni svijet, sa svim razočarenjima u idealnosti liberalne demokratije, ali i razočarenjima oko propasti tržišne ekonomije, Nezavisni univerzitet Banjaluka, pripremajući se za novi upisni rok, sasvim svjestan potrebe povratka „sebi“ i temeljnim vrijednostima društva, naroda i čovjeka, poziva na savladavanje osnovnih znanja u okvirima studijskih programa na ovom Univerzitetu. Zajedno sa studentima, Institutom za naučno istraživački rad i preko 92 angažovana asistenta, docenta i profesora, opredjeljujemo se za modifikovane studijske programe za buduća zanimanja, koja će koristiti, izgradnji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a i drugih zemalja iz kojih dolaze naši studenti, kao i za pronalaženje mogućnosti za afirmaciju novih/starih vrjednosti u društvu, kroz naučno nastavne planove i programe.

EKONOMSKI FAKULTET

U okviru studijskih programa usvajaju se potrebna znanja i vještine, neophodne za sticanje izlaznog profila diplomirani ekonomista.

FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE

Primarni cilj studijskog programa Politikologije je da studenti steknu potrebna znanja, vještine, koncepcije, modele, strategije savremenog kreiranja, istraživanja političkih pojava, zatim planiranja, implementacije, praćenja, preispitivanja političkih fenomena u sadašnjosti i prošlosti, radi kvalitetnijeg rješavanja problema u budućnosti.

FAKULTET LIJEPIH UMJETNOSTI

Studijski program Slikarstvo ima za cilj da studenti kroz teorijsku i praktičnu nastavu steknu profesionalne sposobnosti, znanja i vještine koje će im omogućiti da na kreativan način savladaju postavljene zadatke iz oblasti slikarstva, kako u smislu unapređenja struke tako i u individualnom razvoju.

FAKULTET ZA EKOLOGIJU

Cilj studijskih programa na Fakultetu za ekologiju je da obrazuju i osposobe nove profile stručnjaka u kontekstu sve većeg ugrožavanja životne sredine.

PEDAGOŠKI FAKULTET

Cilj ovih studijskih programa je da osposobi studente za vaspitno - obrazovni rad sa djecom koja pohađaju predškolsko obrazovanje, osnovno školsko obrazovanje (razrednu nastavu), te za rad sa djecom sa posebnim potrebama.

FAKULTET ZA INFORMATIKU

Svrha studijskih programa Računarstvo i informatika i Poslovna informatika je osposobljavanje diplomiranih inženjera iz ovih oblasti za tržišnu privredu gdje znanje predstavlja najvažniji poslovni resurs.

FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU

Misija fakulteta je da stvori stručne uslove koji će omogućiti školovanje kadrova za poslove iz područja: bezbjednost, kriminalistika, civilna zaštita i zaštita od prirodnih i drugih nepogoda, upravljanja materijalnim i ljudskim resursima.

Designed using Unos. Powered by WordPress.