Skip to content

РИЈЕЧ РЕКТОРА

Независни универзитет Бања Лука ове године обиљежава 18 година рада

Васпитањем и образовањем студентима пружамо могућност да се оспособе, не само да раде оно што желе и што је корисно, него и да спознају и цијене оно што је лијепо. Код наших студената развијамо свијест и спознају да учење није продукт наставничког предавања, већ је то продукт оних који уче, јер крајњи циљ образовања и васпитања је најбољи живот. Помажемо им да схвате да поставити право питање представља пола знања и да буду свјесни трајне истине да што више знаш, више вриједиш. Заједно са студентима, Институтом за научно истраживачки рад и преко 92 ангажована асистента, доцента и професора, креирамо модерне студијске програме за будућа занимања, која ће користити, изградњи Републике Српске, Босне и Херцеговине, као и других земаља из којих долазе наши студенти.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Циљ студијских програма на Економском факултету је да образују и оспособе нове профиле стручњака за рјешаванје сложених проблема привредног развоја кориштењем стечених знања, њихово оспособљавање за тимски рад, преузимање индивидуалне и колективне одговорности.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ

Циљ студијских програма је образовање студената чије ће компетенције бити општег карактера у научном пољу политичких наука, са довољно широким увидом у академска знања и реалну праксу у области друштвених и политичких наука.

ФАКУЛТЕТ ЛИЈЕПИХ УМЈЕТНОСТИ

Студије сликарства имају за циљ да студенти кроз наставу, стекну професионалне вјештине које ће им омогућити да на креативан начин савладају постављене задатке из области сликарства, у смислу унапређења струке, и у индивидуалном развоју

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ

Циљ студијског програма Екологија је да образује и оспособи нови профил стручњака у контексту све већег угрожавања животне средине, очитих оптерећења даљег развоја и настојања савремене науке и технологије да се умање нивои загађења и деградације, сачувају природни услови и цивилизацијске вриједности.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

Циљ ових студијских програма је да оспособи студенте за васпитно - образовни рад са дјецом која похађају предшколско образовање, основно школско образовање (разредну наставу), те за рад са дјецом са посебним потребама.

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКУ

Сврха студијских програма Рачунарство и информатика и Пословна информатика је оспособљавање дипломираних инжењера из ових области за тржишну привреду гдје знање представља најважнији пословни ресурс.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И ЗАШТИТУ

Мисија факултета је да створи стручне услове који ће омогућити школовање кадрова за послове из подручја: безбједност, криминалистика, цивилна заштита и заштита од природних и других непогода, управљања материјалним и људским ресурсима.

НАЈАВЉЕНЕ АКТИВНОСТИ
najave

Designed using Unos. Powered by WordPress.