U okviru studijskog programa usvajaju se potrebna znanja i vještine, neophodne za sticanje izlaznog profila diplomirani ekonomista, a kroz uvođenje odgovarajućeg broja izbornih predmeta (posebno u četvrtoj godini studija), studije na ovom programu dobijaju određenu fleksibilnost iz koje proizilazi mogućnost određenih usmjerenja: poslovna ekonomija, menadžment i marketing, turizam, finansije, bankarstvo i osiguranje, računovodstvo i revizija.


Svrha je stvaranje kompetentnih profila za tržište rada, profila za koje bi se relativno brzo našla odgovarajuća radna mjesta (u organima državne i gradske uprave, bankama, računovodstvenim firmama, berzi, osiguravajućim kućama, ekonomskim institutima i sl.).


Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umjetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i umjetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtijevaju stalno sticanje i razvijanje novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih, univerzitetskih i društvenih interesa.


 • Ciljevi:
 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
 • Povećanje efikasnosti studiranja
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umjetničkog rada;
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
 • Afirmisanje principa cjeloživotnog učenja;
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.