LETTER OF INVITATION Independent university of Banja Luka has the honor and pleasure to invite members of domestic and international scientific community and interested expert to submit  scientific or  expert works and take part in international scientific conference: “INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY IN MULTIPOLAR WORLD – CURRENT STATE, CHALLENGES ANDpročitajte više

ПОЗИВНО ПИСМО Независни Универзитет у Бањој Луци има част и задовољство позвати чланове домаће и међународне научне заједнице и заинтересоване стручне јавности да поднесу научне или стручне радове и учествују на међународној научно-стручној конференцији под називом: „МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И БЕЗБЈЕДНОСТ У МУЛТИПОЛАРНОМ СВИЈЕТУ-СТАЊЕ, ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ“. Планирано вријеме одржавања конференцијеpročitajte više