Јунско – јулски испитни рок на Независном универзитету Бања Лука, према важећемАкадемском календару за 2022/23.годину, предвиђен је у периоду од 12.јуна – 15.јула 2023. године (два термина). Студенти имају право приступа испиту у оба утврђена термина, а осим тога студент је обавезан пријаву испита (електронскуи или штампани образац) предати уpročitajte više

Nа osnovu člаnа 67. Zаkonа o visokom obrаzovаnju („Službeni glаsnik Republike Srpske“ br. 67/2020) i nа osnovu člаnа 81. stаv 2., člаnа 82. stаv 4. i člana 83. stav 4. Stаtutа Nezаvisnog univerzitetа Bаnjа Lukа, Dozvolе zа rаd Ministаrstvа prosvjete i kulture (brojevi 07.2-9631/07 od 28.12.2007. godine, 07.023/602-2086/09 od 01.10.2009.pročitajte više

Innovation Nation je program za sve mlade u BiH koji žele steći znanje iz oblasti startup-a i pokretanja vlastitog biznisa. Program organizuje BH Futures Foundation u suradnji sa IEEE, MIT Legatum centrom i La Trobe Univerzitetom. Program se sastoji se od 12 sedmica intenzivnog timskog rada i obrađuje Design Thinkingpročitajte više