UPIS

školska 2021/22.

E-NASTAVA

NUBL online

STUDENTI

sve na jednom mjestu

STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO – osnovne i master studije

Studijski program SLIKARSTVO ima za cilj da studenti kroz teorijsku i praktičnu nastavu steknu profesionalne sposobnosti, znanja i vještine koje će im omogućiti da na kreativan način savladaju postavljene zadatke iz oblasti slikarstva, kako u smislu unapređenja struke tako i u individualnom razvoju.


Nastava na studijskom programu se izvodi primjenom savremenih nastavno–naučnih metoda, sa ciljem da studenti ovladaju različitim sposobnostima i vještinama, anticipirajući različitost individualnih osobina i stilova učenja, i da pod istim uslovima usvajaju nova znanja i vještine.


Nadograđujući postojeća znanja, umijeća i vještine u oblasti likovnih umjetnosti, konkretno, slikarstva i likovnog obrazovanja, studenti se osposobljavaju za samostalanu delatnost u polju likovnih umjetnosti i kolektivan rad u institucijama umetnosti, obrazovanja i kulture.


Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
  
 • Povećanje efikasnosti studiranja;
  
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
  
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
  
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
  
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umjetničkog rada;
  
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
  
 • Afirmisanje principa cjeloživotnog učenja;
  
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
  
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.