Домаћој и страној јавности представљамо зборник радова са научне конференције са међународним учешћем „Будућност, истраживања и очекивања у науци, сазнањима и стремљењима“ (БИОНСИС).

Научну конференцију БИОНСИС организовао је Независни универзитет Бања Лука у сарадњи са Институтом за научно-истраживачки рад и Центром за квалитет наставе при НУБЛ-у. Надамо се да ће овај зборник радова допринијети бољем разумјевању појединих питања и ријешавању дилема, да ће отворити простор за ширу научну и стручну дискусију и сарадњу као добар основ за анализу и дискусију на сљедећим скуповима.Godina I, broj 1. -2022
Osnovni podaci:

ISBN 978-99976-43-46-9

COBISS.RS-ID 137295105

Učestalost objavljivanja:

Jednom godišnje