Misija

Nezavisni univerzitet Banja Luka osnovan je 2005. godine, u periodu intenzivnih promjena u visokom obrazovanju. Kao jedna od prvih privatnih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, NUBL je nastao na viziji i ideji progresa, impementacije bolonjskog koncepta, savremenijih studijskih programa i većeg stepena demokratičnosti u procesu obrazovanja.

Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umjetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i umjetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtijevaju stalno sticanje i razvijanje novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih, univerzitetskih i društvenih interesa.

Vrijednost

  1. Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja.
  2. Povećanje efikasnosti studiranja.
  3. Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu.
  4. Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva.
  5. Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada.
  6. Unapređenje naučno – istraživačkog i umjetničkog rada.
  7. Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja.
  8. Afirmisanje principa cjeloživotnog učenja.
  9. Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu.
  10. Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.

Vizija


Naučno – istraživački, nastavni proces i obrazovanje kojim ćemo u budućnosti stvarati nove kadrove u
različitim multidisciplinarnim oblastima. Kroz edukaciju savremenim nastavno – istraživačkim i naučnim metodama, sa studentom kao aktivnim učesnikom u svim vidovima i oblicima naučno – istraživačke, nastavne i obrazovne aktivnosti, primjenjujući ključne principe „Bolonjske reforme“ evropskog visokog obrazovanja, kod svih učesnika u procesu razviti nova znanja i kreativne sposobnosti na osnovu kojih će moći uspješno rješavati, već sada, nagomilane probleme društvenog i privrednog razvoja. U srednjoročnom periodu postati član najuže grupe lidera visokog obrazovanja u regionu.