На Независном универзитету Бања Лука, ми смо посвећени нултом нивоу толеранције према било ком облику насиља, сексуалног и другог узнемиравања и малтретирања. Неприхватљиво је свако понашање или понашање које вријеђа достојанство особе, неоправдано се мијеша у лична права и интегритет појединца или ствара опасно, застрашујуће, понижавајуће или на други начин непријатељско окружење. Независни универзитет је посвећен стварању и одржавању академског окружења у којем се поштује достојанство свих људи, без обзира на личне околности појединца.

Окружење у којем се поштује достојанство је окружење у којем нема узнемиравања, сексуалног узнемиравања, малтретирања или других облика насиља. Сви на Независном универзитету су дужни да промовишу и развијају партнерску сарадњу и рјешавање конфликата и да учине све да се не спроводе активности или ситуације које би имплицирале непоштовање достојанства.

Истовремено, наглашавамо да је за насиље увијек одговоран починилац, а не жртва.

Свако насиље, сексуално или друго узнемиравање и злостављање представљају повреду достојанства

Свима који су жртве било каквог насиља желимо да обезбиједимо сигуран простор и заштиту, као и досљедно спровођење свих процедура предвиђених за то.

Повјерљива особa

пружиће Вам подршку, обезбиједиће безбједан простор за разговор са Вама, упознати са Вашим правима и обавијестити Вас о могућностима предузимања радњи против починиоца насиља,
упознаће Вас са могућим облицима психосоцијалне помоћи,
пружи Вам другу подршку прије и током процеса пријаве, ако то одлучите,
Заштитити све информације које јој пружите. Откривање података трећим лицима је могуће само ако сте сагласни са тим.

Контакт повјерљиве особе:

доц. др Александра Вученовић

aleksandra.vucenovic@nubl.org

Канцеларија бр. 32 (I спрат)

Сриједом 10-14h