UPIS

školska 2021/22.

E-NASTAVA

NUBL online

STUDENTI

sve na jednom mjestu

Kako se uslovi života brzo mijenjaju, a uticaj čovjeka na ekosistem sve očitiji i intenzivniji, jasna je potreba za mladim kadrom koji je u stanju da se nosi sa svim izazovima i na savremen način prati i rješava ekološke probleme u praksi. Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru državnih institucija na svim nivoima (angažovanih na uspostavljanju i sprovođenju funkcionalnosti ekosistema i sistema zaštite životne sredine), specijalizovanim javnim i privatnim agencijama, inspekcijama, specijalizovanim službama za kontrolu i nadzor, konsultantskim institucijama i dr.


Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umjetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i umjetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtijevaju stalno sticanje i razvijanje novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih, univerzitetskih i društvenih interesa.


P o l a z e ć i   od dobrih iskustava naprednih, društveno, ekonomski i tehnološki razvijenih zemalja,
U v a ž a v a j u ć i   dostignute demokratske vrijednosti društveno – ekonomskih i posebno obrazovnih sistema u nacionalnom, evropskom i širem okruženju,
R a z u m i j e v a j u ć i   aktuelne procese globalizacije i internacionalizacije u svim segmentima društva,
S v j e s n i   svakodnevnih promjena i potrebe kreiranja novih pogleda o neophodnim znanjima za rješavanje sve složenijih društvenih, ekonomskih, političkih, tehnoloških, ekoloških i drugih problema,

O p r e d i j e lj e n i   s m o   z a:

Naučno – nastavni proces i obrazovanje kojim ćemo u budućnosti stvarati nove kadrove u različitim multidisciplinarnim oblastima.

Kroz edukaciju savremenim nastavno – naučnim metodama, sa studentom kao aktivnim učesnikom u svim vidovima i oblicima naučno – nastavne i obrazovne aktivnosti, primjenjujući ključne principe „Bolonjske reforme“ evropskog visokog obrazovanja, kod svih učesnika u procesu razviti nova znanja i kreativne sposobnosti na osnovu kojih će moći uspješno rješavati, već sada, nagomilane probleme društvenog i privrednog razvoja.

U srednjoročnom periodu postati član najuže grupe lidera visokog obrazovanja u regionu.Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
  
 • Povećanje efikasnosti studiranja
  
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
  
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
  
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
  
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umjetničkog rada;
  
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
  
 • Afirmisanje principa cjeloživotnog učenja;
  
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
  
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.