Poziv na prisustvovanje naučnoj konferenciji „MEĐUNARODNI ODNOSI I BEZBJEDNOST U MULTIPOLARNOM SVIJETU-STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE“.

Nezavisni Univerzitet u Banjoj Luci organizuje naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom: „MEĐUNARODNI ODNOSI I BEZBJEDNOST U MULTIPOLARNOM SVIJETU-STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE“.

Planirano vrijeme održavanja konferencije je 24. 11.2022. godine u 10 časova u Banjoj Luci, u prostorijama Instituta za naučno-istraživački rad na Šibovima, a konferenciji se možete prisustvovati i on-line.

Organizacioni odbor međunarodne konferencije „MEĐUNARODNI ODNOSI I MEĐUNARODNA BEZBJEDNOST U MULTIPOLARNOM SVIJETU-STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE“ – razmatraće sljedeće  teme:

MEĐUNARODNI ODNOSI – STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE

MEĐUNARODNI ODNOSI SA PROSTORNO – FUNKCIONALNOG ASPEKTA

MEĐUNARODNA BEZBJEDNOST

Konferenciji se može prisutvovati I bez obaveze dostavljanja rada, a sve potrebne informacije možete dobiti na e-mail: naucnakonferencija@nubl.org

Vašu prijavu ćemo potvrditi elektronski na Vašu e-mail adresu.

Radni jezik konferencije je Engleski jezik.