Obavještenje o e-konferenciji “Između obećanja i opasnosti: Afrička sigurnost u 21. vijeku”.

Dana 28. juna 2022. godine u 10 časova u prostorijama Nezavisnog univerziteta Banja Luka na Šibovima održaće se e-konferncija na temu “Između obećanja i opasnosti: Afrička sigurnost u 21. vijeku”.

Organizator skupa je Institut za afričke studije pri ruskoj akademiji nauka (Moskva), a suorganizatori su Univerzitet slobodne države, (Bloemfontein, Južna Afrika) i Nezavisni univerzitet Banja Luka.

Svrha okruglog stola je da se kroz otvoreni dijalog i razmjenu mišljena dođe do određenih naučno-stručnih stajališta u pogledu budućeg bezbjedonosnog pejzaža Afrike (regionalni i međunarodni izgledi), rješavanja nesigurnosti Afrike (obećanja i zamke) i nove opasnosti u Africi (izvan konvecionalnih prijetnji ratovanja).