Novi studijski program II ciklusa studija – Specijalna edukacija i socijalna rehabilitacija

Pedagoški fakultet Nezavisnog univerziteta Banja Luka od akademske 2021/22.godine studentima nudi novi studijski program II ciklusa studija – Specijalna edukacija i socijalna rehabilitacija. Studijski program je nastao kao rezultat potreba vaspitno obrazovnog sistema Republike Srpske za kompetentnim stručnjacima koji će znati odgovoriti na potrebe pojedinca, ali i potrebe sistema. Koncipiran je na dosadašnjim vlastitim i drugim iskustavima u visokom obrazovanju i kreiran u skladu sa savremenim dostignućima nauke, dobrom praksom i iskustvom visoko rangiranih univerziteta i fakulteta u okruženju, Evropi i svijetu. Novi studijski programi dokaz su svakodnevne uloge Nezavisnog univerziteta Banja Luka u doprinosu razvoja cjelokupne nacionalne privrede te kontinuiranom rastu  kvaliteta visokog obrazovanja.