OKRUGLI STO “PANDEMIJA VIRUSA KORONA”: Globalna pojava – Lokalne posljedice i izazovi

U organizaciji Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, a povodom Dana Nezavisnog univerziteta Banja Luka, u Banjoj Luci je dana 24.05.2021. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu organizovan Okrugli sto na temu „Pandemija virusa korona – Globalna pojava – Lokalne posljedice i izazovi.“.

Na okruglom stolu je u radu učestvovalo šesnaest učesnika, koji su na ovu temu govorili iz različitih uglova posmatranja, odnosno sa različitih aspekata (geo-strategijski, medicinski, bezbjednosni, politički, filozofski, ustavno-pravni, upravno-pravni, krivično-pravni). Okrugli sto je otvorio prof. dr Slobodan S. Župljanin, dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, koji se osvrnuo na ključne izazove koje je sa sobom donijela pandemija i moguće odgovore na iste u cilju što efikasnije i što brže normalizacije stanja u svim oblastima društvenog života.

U prvom dijelu rada učesnicima su se obratili: Prof. dr Duško Vejinović, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci i Direktor Defendologija centra Banja Luka, koji je govorio o globalnim aspektima globalne pojave i mogućim pravcima daljnjeg razvoja situacije i mogućnostima efikasnog suprotstavljanja problemima na globalnom nivou; prof. dr Miloš Šolaja, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci – Fakultet političkih nauka, koji je govorio o mjestu i ulozi Svjetske zdravstvene organizacije u upravljanju krizom, odnosu bogatih i siromašnih, suverenosti nacionalnih država i odnosima saradnje i potrebi efikasnijeg globalnog djelovanja u ovakvim situacijama; Dr Dušan Vranješ – komandant Gradskog štaba za vanredne situacije grada Prijedora, koji je govorio o praktičnim iskustvima lokalne zajednice u borbi sa pandemijom i efikasnosti mjera, radnji i postupaka koji su preduzimani u cilju održivog upravljanja krizom; Dr Radislav Jovičić, profesor Visoke poslovne škole Doboj, koji je govorio o problemima razvijenosti kritične infrastrukture i mogućem doprinosu kritične infrastrukture bržem i boljem rješavanju problema u uslovima krize.

U drugom dijelu rada Okruglog stola učesnicima su se obratili nastavnici, saradnici i studenti Fakultzeta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, koji su o problemu govorili sa aspekta užih naučnih oblasti kojima pripadaju. Posebno je bilo zapaženo izlaganje studenta drugog ciklusa studija Milana Jevtića, koji je govorio o problemima korporativne bezbjednosti u uslovima pandemije virusa korona. Na kraju rada Okruglog stola zaključeno je da će radna grupa u sastavu: prof. dr Duško Vejinović, prof. dr Miloš Šolaja i prof. dr Slobodan Župljanin sačiniti pisane zaključke i iste zajedno sa pisanim radovima učesnika objaviti u digitalnoj publikaciji Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka.