Potpisivanje ugovor sa The Technical University of Cluj-Napoca – North University Centre of Baia Mare iz Rumunije u okviru Erasmus + programa

U okviru Erasmus + programa, naš Univerzitet je potpisao ugovor sa The Technical University of Cluj-Napoca – North University Centre of Baia Mare iz Rumunije. Naš Univerzitet je u periodu od 07.06. do 11.06. ugostio profesora i dva studenta master studija. Tom prilikom je studentima predstavljen naš Univerzitet i naš grad. Sa profesorom Kristijanom Barzom je razgovarano o unaprijeđenju saradnje između ova dva Univerziteta, te dogovoren odlazak naša dva studenta doktorskih studija na University Centre of Baia Mare  radi prakse u okviru njihovih doktorskih studija. U okviru uzvratne posjete, rektor Nezavisnog univerziteta prof. dr Zoran Kalinić  održao je predavanja na University Centre of Baia Mare, tokom kojih je  predstavljen rad i značaj našeg Univerziteta. Osim toga, razmijenjena su dosadašnja uskustva u naučno-istraživačkom radu oba univerziteta kao i potencijalne mogućnosti Nezavisnog univerziteta Banja Luka da kreira nove studijske programe u oblasti tehničkih nauka. Ovakvim strategijama i planovima svakako  doprinosi prezentacija rada i iskustva partnerskog The Technical University of Cluj-Napoca – North University Centre of Baia Mare. Boravkom studenata doktorskih studija na rumunskom univerzitetu, u okviru koga su stekli praktična, operativna i naučna iskustva odraz je suštine programa koij je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te povećanu uključenost mladih u demokratskom životu. Osim toga, aktivnosti koje su implementirane početak su, vjerujemo dugoročne i plodonosne saradnje naših univerziteta.