Odbranjen master rad na Pedagoškom fakultetu

Na Pedagoškom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banjaluka master rad odbranila je Ivana Orolić-Marković pred  komisijom  u sastavu prof. dr Milomir Martić, prof. dr Jasna Bogdanović Čurić i doc. dr Dijana Đurić.

Tema master rada bila je „Teorijske  analize uloge roditelja u tranziciji dece iz predškolske ustanove u školski sistem“. Mentor master rada  Ivane Orolić-Marković bila je prof. dr Jasna Bogdanović Čurić.