Odbranjen master rad na Pedagoškom fakultetu

Na Pedagoškom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banjaluka master rad odbranio je Aleksandar Đokić, pred  komisijom  u sastavu prof. dr Milomir Martić, prof. dr Jasna Bogdanović Čurić i doc. dr Dijana Đurić.

Tema  master rada bila je „Odnosi između  sociološko-psiholoških faktora i  efikasnost  upravljanja preduzećima“.  Mentor master rada  Aleksandra Đokića   bila je prof. dr  Jasna Bogdanović Čurić .