Upis studenata na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka vrši se u sjedištu Univerziteta, u roku koji je predviđen Konkursom.

Osnovni dokumenti potrebni za upis na I ciklus studija su:

a. Diploma o završenoj srednjoj četvorogodišnjoj školi,

b. Svjedočanstva svih završenih razreda srednje škole (originali ili ovjerene kopije),

c. Rješenje o nostrifikaciji diplome srednje škole ili fakulteta završenih u inostranstvu,

d. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

e. Uvjerenje o drzavljanstvu,

f. Dvije fotografije.

Osnovni dokumenti potrebni za upis na II ciklus studija su:

a. Diploma o završenoj srednjoj četvorogodišnjoj školi,

b. Svjedočanstva svih završenih razreda srednje škole (originali ili ovjerene kopije),

c. Diploma o završenom I ciklusu studija (ovjerene kopije ili Dodatak Diplomi, Uvjerenje o stečenom akademskom zvanju ili Uvjerenje o položenim ispitima),

d. Rješenje o nostrifikaciji diplome srednje škole i fakulteta završenih u inostranstvu,

e. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

f. Uvjerenje o drzavljanstvu,

g. Dvije fotografije.

Osnovni dokumenti potrebni za upis na III ciklus studija su:

a. Diploma o završenom I ciklusu studija (ovjerene kopije ili Dodatak Diplomi) prosjek iznad 8,00,

b. Diploma o završenom II ciklusu studija(ovjerene kopije ili Dodatak Diplomi) prosjek 8,00,

d. Rješenje o nostrifikaciji diploma fakulteta završenih u inostranstvu,

e. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

f. Uvjerenje o drzavljanstvu,

g. Dvije fotografije.

Za prepis sa druge visokoškolske ustanove, osim gore navedenih dokumenata kandidati prilažu i:

a. Uvjerenje o položenim ispitima (original),

b. Nastavni plan i program prethodne visokoškolske ustanove (ovjeren),

c. Diplomu o prethodno stečenom višem ili visokom obrazovanju (original ili ovjerena kopija).