UPRAVA UNIVERZITETA

Rektor Nezavisnog univerzitetaBanjaLuka
prof. dr Zoran Kalinić
telefon: + 387 51 456 603
email: rektor@nubl.org
Direktor Nezavisnog univerziteta Banja Luka
Goran Kalinić
telefon: + 387 51 456 611
email: direktor@nubl.org
Prorektor za nastavu i studentska pitanja
prof. dr Ljubomir Zuber
telefon: +387 51 456 613
email: ljubomir.zuber@nubl.org

STUDENTSKA SLUŽBA

Studentska služba Univerziteta
telefon: +387 51 456 600
fax: +387 51 456 602
email: info@nubl.org
Studentska služba Univerziteta
Ljiljana Radulović
telefon: +387 51 456 600
email: ljiljana.radulovic@nubl.org
Studentska služba Univerziteta
Miro Novčić
telefon: +387 51 456 600
email: miro.novcic@nubl.org