• SPORAZUM O NAUČNOJ SARADNJI AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE I SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI
 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, Panevropski univerzitet APEIRON Banjaluka
 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN ASPIRA
 • VISOKA MEĐUNARODNA ŠKOLA CAZIN
 • “Dimitrie Cantemir” Christian University (UCDC)
 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI CKM
 • CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
 • Visoka škola “Dositej”
 • “EUROPEAN COLLEGE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT” (ECEM)
 • GIMNAZIJA BANJA LUKA
 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
 • SPORAZUM O MEĐUSOBNOM RAZUMJEVANJU I SARADNJI, Univerzitet u Banjoj Luci
 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, UMJETNIČKOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, Univerzitet Educons Sremska Kamenica, Akademija klasičnog slikarstva
 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA
 • UNC CHARLLOTE for the Data Scince Initiative
 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, UNIVERZITET UNION BEOGRAD
 • USZ Centar za specijalističke socialne usluge “Za majku i dijete”
 • JU Centar “Zašiti me”
 • SPARKKASE BANK DD BIH
 • ALCONS d.o.o
 • JU Dječiji centar “BUBA-MARA”
 • Opština Herceg Novi
 • Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor “PREDA-PD”
 • Ronilački klub “Delfin” Banja Luka
 • Udruženje građana “Učionica”
 • SPORAZUM O STRUČNOJ SARADNJI, DUNAV OSIGURANJE
 • SPORAZUM O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI, “Blicnet”
 • JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić”