Prof.dr Ostoja Barašin, rektor

U vremenu složenih geopolitičkih promjena, sa kojima se suočava savremeni svijet, sa svim razočarenjima u idealnosti liberalne demokratije, ali i razočarenjima oko propasti tržišne ekonomije, Nezavisni univerzitet Banjaluka, pripremajući se za novi upisni rok, sasvim svjestan potrebe povratka „sebi“ i temeljnim vrijednostima društva, naroda i čovjeka, poziva na savladavanje osnovnih znanja u okvirima studijskih programa na ovom Univerzitetu.

Zajedno sa studentima, Institutom za naučno istraživački rad i preko 92 angažovana asistenta, docenta i profesora, opredjeljujemo se za modifikovane studijske programe za buduća zanimanja, koja će koristiti, izgradnji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a i drugih zemalja iz kojih dolaze naši studenti, kao i za pronalaženje mogućnosti za afirmaciju novih/starih vrjednosti u društvu, kroz naučno nastavne planove i programe.

Nezavisni univerzitet Banja Luka je u skladu sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom prilagodio sistem nastave i drugih aktivnosti koji do sada pokazuje dobre rezultate.

Tim profesora sa Pedagoškog fakulteta u saradnji sa Institutom za naučno istraživački rad, priprema upitnik za ispitivanje stavova i mišljenja studenata, a i nastavnog osoblja, o prednostima, efektima i slabostima e-nastave.

Mnoge stvari će se poslije ove krize mjenjati, tako da mi, na Nezavisnom univerzitetu, svjesni akademske i ljudske odgovornosti za obrazovanje vrhunskih stručnjaka za razvoj Republike Srpske, motivisani motom „Ostajte ovdje“, pripremamo nove studijske programe za licenciranje, odnosno programe čijim će savladavanjem, diplomci moći da se uhvate u koštac sa ozbiljnim izazovima koji u bliskoj budućnosti čekaju Republiku Srpsku i njeno okruženje.

Nezavisni univerzitet Banja Luka ove godine obilježava 17 godina rada.

Poseban kvalitet savremenog koncepta obrazovanja zasnovan je na principima na kojima se uspostavlja jedinstven evropski prostor visokog obrazovanja, utvrđenim u deklaracijama iz Bolonje i Lisabona, ali su studijski programi dopunjeni sa specifičnim zahtjevima ekonomskog oporavka Republike Srpske, odnosno, ukazuju na potrebu izgradnje ekonomije originala.

Nezavisni univerzitet je potpisnik sporazuma o saradnji sa brojnim visokoškolskim ustanovama sa osnovnim ciljem da se osigura širenje i razmjena obrazovnog i naučnog iskustva.

Naglasak je na snažnijem razvoju i unapređenju znanja i vještina studenata i nastavnog osoblja kako bi se omogućilo uspješno vođenje procesa reformi visokog obrazovanja i integrisanje visokoškolskih ustanova u evropski obrazovni sistem, sa snažnim obilježjima potrebe pripadanja slavenskom obrazovnom konceptu odnosno integracija u slavenski obrazovni prostor.

U našem sistemu vrijednosti naši studenti su na prvom mjestu.

Tu smo zbog vas i vaše budućnosti. Dobro došli!

Prof. dr Ostoja Barašin, rektor