Potpisan ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji

Juče je u prostorijama Nezavisnog univerziteta u Banjaluci, u Školi za obrazovanje odraslih ,,Optimus”, potpisan Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji izmedju Nezavisnog univerziteta, Škole za obrazovanje odraslih ,,Optimus” i Sindikatom radnika unutrašnjih poslova RS. Univerzitet i Škola ,,Optimus” se obavezuju da će svoje usluge formalnog i neformalnog obrazovanja nuditi po povoljnijim cijenama članovima Sindikata kao i članovima njihovih porodica.
Ugovor su potpisali Anica Jondić, predsjednik Sindikata i Aleksandar Granulić,
direktor ,,Optimusa”.