Održan Forum saradnje NR Kine i Malih i srednjih preduzeća Centralne i Istočne Evrope pod nazivom Treća Kina

Nakon potpisanog Memoranduma o saradnji  01.09.2021. godine, u kineskom gradu Cangzhou, održan je Forum saradnje NR Kine i Malih i srednjih preduzeća Centralne i Istočne Evrope pod nazivom Treća Kina. U sklopu Foruma, Nezavisni univerzitet Banja Luka je uspostavio saradanju sa Cangzhou Normal univerzitetom, kojom je predviđeno uspostavljanje Konfučijevog instituta na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, kao i rad na nekoliko projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, ekologije i tehnološkog razvoja. Forum je zbog epidemije COVID – 19, održan na Zoom platformi uz prisustvo predstavnika privrede iz Češke, Slovačke, Poljske, Mađarske, Grčke, Bugarske, Estonije, Latvije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Albanije.