Na NUBL-u održana promocija knjige dr Marka Aćića

Na Nezavisnom univerzitetu  održana je promocija knjige ,,Uloga međunarodnih organizacija u stvaranju i funkcionisanju dejtonske BiH”   autora doc. dr Marka Aćića.

Na  promociji  su govorili prof. dr Zoran Kalinić,  prof. dr Ostoja Barašin   i prof. dr Ljubinko Mitrović  i autor.

„Monografija izlazi u izdavaštvu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci i služiće, prije svega, studentima i nastavnicima ovog Univerziteta, ali i drugih srodnih fakulteta i visokih škola u pripremanju ispita i drugih oblika nastavnih aktivnosti, a zatim i svima onima koji se ovom problematikom u svom svakodnevnom radu bave“, rekao je prof. dr Zoran Kalinić. Ovo je rezultat dugogodišnjeg kontinuiranog interesa autora dr Marka Aćića za rad i funkcionisanje međunarodnih organizacija uopšte, a posebno u BiH, istakao je Kalinić.

Monografija pod naslovom  „ULOGA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U STVARANJU I FUNKCIONISANJU DEJTONSKE BIH“   Marka Aćića jeste rad koji će predstavljati dragocjen putokaz budućim istraživačima izložene i prezentovane problematike. Pored toga, stručna javnost će dobiti priliku da se upozna sa svim bitnim pitanjima koja se odnose na ovu materiju, istakao je prof. dr Ostoja Barašin.

Prof. dr Ljubinko Mitrović je rekao da ova monografija, u svakom slučaju, a posmatrajući i cijeneći njen cjelokupan sadržaj može poslužiti studentima svih nivoa obrazovanja i naučnim radnicima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ali i kao značajan i zanimljiv izvor i putokaz i široj čitalačkoj publici koja želi da bude upoznata sa osnovnim saznanjima koja se tiču uloge međunarodnih organizacija danas u svijetu (interesantno će biti pratiti rad ovih organizacija u najnovijem evropskom sukobu, odnosno onom što se dešava u Ukrajini), svakako s posebnim osvrtom na BiH.

„Pisana je na zaista pristupačan način i nudi brojne odgovore zainteresovanim za ovu problematiku. Impresionira obuhvatnost materije (zasnovane na obimnom fondu  literature o tome napisanoj, sa vrsnom znalačkom selekcijom njenog korištenja), koja je izložena na pregledan i sistematski sređen način. Od posebnog je značaja  i kritička argumentacija izloženog i stavovi autora o brojnim razmotrenim pitanjima“, naveo je prof. dr Ljubinko Mitrović.