Dunav Biznis Forum i  zelena energija

U Banjaluci je održan Dunav biznis forum koji promoviše Dunavsku strategiju, a ciljevi su između ostalog usmjereni na povezivanje ljudi, ideja i tržišta i njihovih potreba, kao i na izgradnju infrastrukture i razvoj energetskih sistema, te stvaranje optimalnih uslova za jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta i njihovo podsticanje za racionalnije i efikasnije djelovanje, promociju održivog razvoja, konkurentnosti, bezbjednosti, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, socijalne politike, javnog i privatnog partnerstva.

Programski okvir Foruma realizovan je kroz plenarna  zasjedanja i razgovore na sljedeće teme „Gradovi – mostovi integrisanih procesa lokalnog razvoja“, „Digitalizacija kao generator novih poslova“, „Ruralni turizam“, „Zelena energija – održivi razvoj i životna sredina“ i „Poslovna infrastruktura – tehnološki park“.

Naš prorektor prof. dr Saša Čekrlija je moderirao panel „Zelena energija – održivi razvoj i životna sredina“ na kojem su učešće uzeli panelisti Bojan Kresojević, gradski menadžer Grada Banja Luka, Marijana Kapović Solomun, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Miloš Tomić, predstavnik kompanije „Ferropower“ iz Finske, Martin Bratanić, predstavnik kompanije „Borzen“ iz Slovenije i Dajana Milošević, predstavnik kompanije „ETMax” Banja Luka.

FOTO: Gradska razvojna agencija „Cidea“