Dodjela diploma i 18 godina NUBL-a

Na Dan i 18 godina postojanja  Nezavisnog univerziteta Banjaluka 25. 05. 2023. godine održana je svečana dodjela diploma doktorantima, master i studentima osnovnih studija svih fakulteta.

Znanje je sve važniji resurs i zbog toga je kvalitetno obrazovanje prioritet modernog čovjeka, istakao je Rektor Nezavisnog univerziteta prof. dr Ostoja Barašin čestitajući sticanje zvanja. Već 18 godina Nezavisni univerzitet Banjaluka unapređuje kvalitet visokog obrazovanja, u skladu sa novim trendovima u okruženju.

Sve godine iza nas su bile godine uspješng rada i mnogih savladanih prepreka, naveo je Barašin i istakao  da je Nezavisni univerzitet obezbijedio konstantan rast i razvoj i postao jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i BiH. Naš ljudski i materijalni potencijal  garancija su našeg  budućeg  dugoročnog razvoja. Od posebnog značaja je činjenica da je velika većina diplomaca sa diplomom Nezavisnog univerziteta  dobila posao u struci za koju su se školovali  na različitim pozicijama  širom Republike Srpske, BiH, ali i u državama regiona bivše SFRJ.

Nezavisni univerzitet Banjaluka je mjesto na kojem počinje budućnost, poručio je prof. dr Ostoja Barašin i u svom obraćanju.