R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.BB-001Osnovi ekonomijeO130305 
2.BB-002SociolgijaO130154 
3.BB-003Matematika za ekonomisteO130456 
4.BB-004Osnovi menadžmentaO130306 
5.BB-005StatistikaO130455 
6.BB-006Engleski jezik 1O130304 
7.BB-007Finansijsko računovodstvoO245456 
8.BB-008MarketingO245306 
9.BB-009MakroekonomijaO245306 
10.BB-010Operativni menadžmentO245306 
11.BB-011Engleski jezik 2O230306 
Ukupno časova aktivne nastave390360750
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
12.BB-012MikroekonomijaO330306 
13.BB-013Marketing menadžmentO330305 
14.BB-014Poslovna informatikaO330455 
15.BB-015Poslovno pravoO330305 
16,BB-016Poslovne finansijeO330305 
17.BB-017Engleski jezik 3O330304 
18.BB-018Strategijski menadžmentO430457 
19.BB-019Međunarodni marketingO430456 
20.BB-020Engleski jezik 4O430305 
21.BB-021Izborni predmet 1I445306 
22.BB-022Izborni predmet 2I430306 
Ukupno časova aktivne nastave345375720
Ukupno ESPB60
TREĆA GODINA
23.BB-023BankarstvoO545306
24.BB-024Upravljanje rizicimaO545456
25.BB-025Finansijska tržištaO545306
26.BB-026Izborni predmet 3I530456
27.BB-027Izborni predmet 4I530306
28.BB-028Investiciono i korporativno upravljanjeO630455
29.BB-029Finansijsko pravoO630455
30.BB-030Izborni predmet 5I630305
31.BB-031Izborni predmet 6I630305
32.BB-032Izborni predmet 7I630305
33.BB-033Praksa 4 nedelje 6 150 
34.BB-034Izrada završnog (dodiplomskog) rada 6 1805
Ukupno časova aktivne nastave3456901035
Ukupno ESPB60

Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:

Izborni nastavni predmeti od 6 ESPB bodova:

 1. Preduzetnički menadžment,
 2. Berzansko poslovanje,
 3. Finansijska analiza,
 4. Finansijsko izvještavanje,
 5. Aktuarska matematika,
 6. Bankarsko računovodstvo,
 7. Specijalni bilansi.

Izborni nastavni predmeti od 5 ESPB bodova:

 1. Bankarsko i berzansko pravo,
 2. Bankarsko poslovanje,
 3. Marketing usluga,
 4. Ponašanje potrošača,
 5. Ekonomika logističkih procesa,
 6. Pravo EU,
 7. Teorija odlučivanja