I godina – I semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MPI-001Algoritmi i kompleksnostO337
MPI-002Inteligentni sistemiO227
MPI-003Softversko inženjerstvoO338
MPI-004Softverski studio VIO248
UKUPNO101230

I godina – II semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MPI-005Programski jeziciO337
MPI-006Apstraktna algebra i logikaO447
MPI-007Računarski sistemiO338
MPI-008Softverski studio VIIO238
UKUPNO121330

 II godina – III semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MPI-009Modelovanje, simulacija i optimizacijaO337
MPI-010Kvalitet softveraO337
MPI-011Poslovna inteligencijaO338
MPI-012Softverski studio VIIIO248
UKUPNO111330

  II godina – IV semestar  

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MPI-013Metodologija naučnoistraživačkog radaO4610
MPI-014Završni master radO20
UKUPNO4630