I godina – I semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
RI-01Matematika 1O337
RI-02Osnove IK tehnologijaO226
RI-03Strani jezik 1O225
RI-04Osnove elektrotehnike i elektronikeO326
RI-05Arhitektura računaraO326
UKUPNO131130

I godina – II semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
RI-06MenadžmentO325
RI-07Matematika 2O337
RI-08Operativni sistemiO327
RI-09Strani jezik 2O226
RI-10Psihologija*I225
RI-11Sociologija*I225
UKUPNO131130

Izborni predmet

II godina – III semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
RI-12Matematika 3O337
RI-13Strani jezik 3O224
RI-14Baze podatakaO237
RI-15Web dizajnO226
RI-16Strukture podataka i algoritmiO226
UKUPNO111230

II godina – IV semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
RI-17Uvod u informacione sistemeO226
RI-18Računarske mrežeO337
RI-19Principi programiranjaO236
RI-20Operaciona istraživanjaO226
RI-21Statistika*I225
RI-22Numerička analiza*I225
RI-23Diskretne matematičke strukture*I225
UKUPNO111230

Izborni predmet

III godina – V semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
RI-24Projektovanje informacionih sistemaO236
RI-25Upravlјanje projektimaO226
RI-26Modelovanje poslovnih procesa*I236
RI-27Pravne osnove IS*I236
RI-29Programski jezik C*I226
RI-30Vizuelni programski jezik C++ *I226
UKUPNO101230

Izborni predmet

III godina – VI semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
RI-28Multimedijalni sistemi*I226
RI-31Osnove objektnog modeliranjaO236
RI-32Internet ekonomijaO226
RI-33Interakcija čovjek i računar*I236
RI-34Napredno Internet programiranje*I236
RI-35Arhitektura Interneta*I236
RI-36Web programiranje*I236
UKUPNO101430

Izborni predmet

IV godina – VII semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
RI-37Menadžment informacioni sistemiO226
RI-38Zaštita računarskih sistema i podatakaO236
RI-39Računarska grafika*I236
RI-40E-obrazovanje*I236
RI-42Mobilno računarstvo*I236
RI-43Internet tehnologije*I236
UKUPNO101430

Izborni predmet

IV godina – VIII semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
RI-41Elektronsko poslovanje*I236
RI-44Internet marketingO226
RI-45Identifikacioni sistemi*I226
RI-46Napredne JAVA tehnologije*I226
RI-47Elektronsko bankarstvoO226
RI-48Stručna praksaO46
UKUPNO81430

Izborni predmet