rektorProf. dr Žarko Pavić

Poštovani,

Treba biti apsolutno svjestan, dovoljno hrabar, gospodstveno odvažan, sokratovski mudar i porodično vaspitan da bi ste danas, na početku 21. vijeka, uspjeli da na svom akademskom putu izgradite sopstvenu ličnost i spoznate temeljne vrijednosti univerzitskog života sa svim njegovim velikim duhovnim, naučnim, umjetničkim i ljudskim dometima i mogućnostima. Prije nego započnete da razmišljate koji je Vaš put do eksperta ili izgrađene akademske ličnosti, pogledajte prvo u sebe, u Vašu najveću tajnu koja u sebi sadrži četiri pitanja: ko ste Vi, šta želite da postignete, kakvi biste voljeli da budete kao osoba i gdje se Vi uklapate u situaciji koju ste sami odabrali? Zbog toga prvo dođite u dodir sa svojom jedinstvenošću, odredite svoje prioritete i odrastite prije nego odaberete akademski put, a zatim, preduzmite Vašu akciju i slobodno krenite naprijed pridržavajući se jasnih ciljeva i predviđenih rokova. Akademski put je put izgradnje ličnosti visokog kvaliteta i potpunog ljudskog integriteta, ličnosti sposobne da se prilagodi na izuzetne zahtjeve modernog doba i koja u sebi nosi stalnu potrebu za duhovnom tolerancijom prema svim oblicima i formama različitosti, od oblasti kojima se bavimo do nacionalnih, religijskih, polnih, socijalnih, političkih, etičkih i moralnih modela kojima po porijeklu i načinu življenja pripadamo. Samo sa probuđenim smislom za traženje istine i nesebičnom dobrotom u davanju ljubavi, znanja i vještina, jednom rječju smislom za vođenje sopstvenog duhovnog i profesionalnog života, bićete u mogućnosti da sagledate viziju Vaše lične i akademske budućnosti. Nove ideje, novi učitelji i nova iskustva, sve Vas to čeka na vratima Univerziteta koja su uvijek otvorena za svakog ko želi da nauči nešto novo, nešto do tada neistraženo ili nedostupno! Vijekovi i ljudi u njima su se mijenjali zajedno sa naukom, tehničkim dostignućima i velikim umjetničkim djelima, ali oni koji su ih obilježili ostali su zapisani kao vječne vrijednosti našeg postojanja na Zemlji.