R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.PR-001Osnovi ekonomijeO130306
2.PR-002SociologijaO130153
3.PR-003MatematikaO130456
4.PR-004MakroekonomijaO130306
5.PR-005StatistikaO130456
6.PR-006Engleski jezik 1O130303
7.PR-007Finansijsko računovodstvoO245457
8.PR-008MarketingO245307
9.PR-009Osnovi menadžmentaO245306
10.PR-010Privredni sistem i ekonomska politikaO245307
11.PR-011Engleski jezik 2O230303
Ukupno časova aktivne nastave390360750
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
12.PR-012MikroekonomijaO330306
13.PR-013Marketing menadžmentO330305
14.PR-014Ekonomika preduzećaO330456
15.PR-015Poslovno pravoO330305
16,PR-016Poslovne finansijeO330305
17.PR-017Engleski jezik 3O330303
18.PR-018Strategijski menadžmentO445457
19.PR-019Međunarodni marketingO445457
20.PR-020Engleski jezik 4O430304
21.PR-021Izborni predmet 1I445306
22.PR-022Izborni predmet 2I430306
Ukupno časova aktivne nastave375375750
Ukupno ESPB60
TREĆA GODINA
23.PR-023Preduzetnički menadžmentO545306
24.PR-024Upravljanje projektimaO545456
25.PR-025Finansijska tržištaO545306
26.PR-O26Izborni predmet 3I530456
27.PR-027Izborni predmet 4I530306
28.PR-028Upravljanje privrednim razvojemO630455
29.PR-029Upravljanjie i istraživanje razvojemO630455
30.PR-030Izborni predmet 5I630305
31.PR-031Izborni predmet 6I630305
32.PR-032Izborni predmet 7I630305
33.PR-033Praksa 4 nedelje 6 150 
34.PR -034Izrada završnog (dodiplomskog) rada 6 1805
Ukupno časova aktivne nastave3456901035
Ukupno ESPB60

Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:

Izborni predmeti u drugoj godini:

 1. Upravljanje ljudskim resursima
 2. Poslovna informatika
 3. Politička ekonomija
 4. Principi menadžmenta
 5. Elektronsko poslovanje

Izborni predmeti u trećoj godini:

 1. Upravljanje inovacijama i inovacije u javnom sektoru
 2. Upravljanje održivim razvojem
 3. Menadžment javnog sktora
 4. Ruralni razvoj
 5. Odnosi s javnošću
 6. Regionalizacija i regionalni razvoj
 7. Agrarna politika
 8. EU i Evropske integracije
1.Upravljanje inovacijama i inovacije u   javnom sektoru
2. Upravljanje održivim razvojem
3. Menadžment javnog sktora
4. Ruralni razvoj
si s javnošću
6. Regionalizacija i regionalni razvoj
7. Agrarna politika