Inkluzija mladih uključenih u sistem visokog obrazovanja

Međunarodni dan osoba sa  invaliditetom  je 3. decembar,  tim povodom ali,  4. decembra  u Banjaluci  u organizaciji NUBLa prof. dr Borka Vukajlović i doc. dr Tanja Čolić su sa  studentima prvog i  drugog ciklusa razgovarali o inkluziji mladih.
Učesnici razgovora o Inkluziji mladih uključenih u sistem visokog obrazovanja bili su studenti  master studija i osnovnog studija  Pedagoškog fakulteta Nezaving univerziteta Banjaluka i Fakulteta političkih nauka Banjaluka.
Video pozivom uključili su se studenti sa invaliditetom iz Doboja, Bijeljine i Dervente.
Priča o Inkluziji je  stvaranje uslova za nesmetano funkcionisanje.
Predstavljena je i prva  stručna Literatura  za videće ali i za one koji  koriste Brajevo pismo (slijepe i slabovide) u izdanju NUBLa, autorke prof. dr Borke Vukajlović, Mogući pravci u razvoju sporta za osobe sa invaliditetom