Inkluzija mladih uključenih u sistem visokog obrazovanja

nubl_knjiga

Međunarodni dan osoba sa  invaliditetom  je 3. decembar,  tim povodom ali,  4. decembra  od 16 do 18  časova u Restoranu “Akvana” u Banjaluci  prof. dr Borka Vukajlović i doc. dr Tanja Čolić će sa studentima prvog i  drugog ciklusa razgovarati o Inkluziji mladih.

Učesnici razgovora o Inkluziji mladih uključenih u sistem visokog obrazovanja su  studenti  master sutudija i osnovnog studija  Pedagoškog fakulteta Nezaving unverziteta Banjaluka i Fakulteta političkih nauka Banjaluka.

Planirano je da se video pozivom uključe  studenti sa invaliditetom iz Doboja, Bijeljine i Dervente.

Priča o Inkluziji je  stvaranje uslova  za nesmetano funkcionisanje.

Biće predstavljena i prva  stručna Literatura  za videće ali i za one koji  koriste Brajevo pismo (slijepe i slabovide) u izdanju NUBLa, autorke prof. dr Borke Vukajlović, Mogući pravci u razvoju sporta za osobe sa invaliditetom.