Znanje je sve važniji resurs i zbog toga je kvalitetno obrazovanje prioritet modernog čovjeka. Već 14 godina Nezavisni univerzitet Banjaluka unapređuje kvalitet visokog obrazovanja, u skladu sa novim trendovima u okruženju. Pod krovom Nezavisnog univerziteta Banjaluka nalazi se sedam fakulteta: Ekonomski fakultet, Fakultet za političke nauke, Pedagoški fakultet, Fakultet za informatiku, Fakultet za ekologiju, Fakultet lijepih umjetnosti i Fakultet za bezbjednost i zaštitu. Studenti mogu da odaberu jedan od 17 studijskih programa na kojima će njihovo školovanje trajati tri, četiri ili pet godina, zav...  Opširnije

Riječ rektora

Fotografije