rektorProf. dr Žarko Pavić

Poštovani,

Treba biti apsolutno svjestan, dovoljno hrabar, gospodstveno odvažan, sokratovski mudar i porodično vaspitan da bi ste danas, na početku 21. vijeka, uspjeli da na svom akademskom putu izgradite sopstvenu ličnost i spoznate temeljne vrijednosti univerzitskog života sa svim njegovim velikim duhovnim, naučnim, umjetničkim i ljudskim dometima i mogućnostima. Prije nego započnete da razmišljate koji je Vaš put do eksperta ili izgrađene akademske ličnosti, pogledajte prvo u sebe, u Vašu najveću tajnu koja u sebi sadrži četiri pitanja: ko ste Vi, šta želit...  Opširnije

Riječ rektora

Fotografije