UPIS

školska 2021/22.

E-NASTAVA

NUBL online

STUDENTI

sve na jednom mjestu

Fakultet za bezbjednost i zaštitu, osnovan je 2006. godine, kao samostalna visokoškolaska ustanova. Ideja za osnivanje Fakuleta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, rođena je prvenstveno kako bi se ostvarila potreba za obrazovanjem viskoškolskog stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, te podizanju nivoa kvaliteta visokoškolske preduzetničke i druge edukacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Naša misija jeste razvijanje obrazovnog programa koji će svakog studenta motivisati da prepozna svoje mogućnosti i svoje sposobnosti usmjeri u obrazovanje, ostvarujući pri tome svoje lične ambicije i djelujući na korist cijeloj društvenoj zajednici. Isto tako, misija Fakulteta za bezbjednost i zaštitu je da stvori odgovarajuće stručne uslove koji će omogućiti kvalitetno školovanje kadrova za poslove iz područja: bezbjednost i zaštita, kriminalistika, civilna zaštita i zaštita od prirodnih i drugih nepogoda širih razmjera, organizacije upravljanja materijalnim i ljudskim resursima


Svrha osnivanja Fakulteta za bezbjednost i zaštitu je prenos i pružanje naučnog znanja kroz vlastita istraživanja, naučnu saradnju i edukaciju stručnjaka u područjima koje pokrivaju studijski programi koji čine sastavni dio ove ustanove i to: Bezbjednost i kriminalistika, Privatna bezbjednost i Civilna zaštita.

Fakultet za bezbjednost i zaštitu smješten je u vlastitom objektu udaljenom 2 km od centra grada u ul. Pete kozarske brigade br. 18. (iza hotela „Cezar“ i salona namještaja „Lesnina“). Sam prostor, odnosno zgrada Fakulteta za bezbjednost, pored modernog vanjskog vizuelnog identiteta ovoj visokoškolskoj ustanovi daje dodatnu vrijednost, s moderno opremljenim:


 • amfiteatrima (4 amfiteatra kapaciteta oko 500 sjedećih mjesta),
 • prostorima za učenje,
 • informatičkim kabinetom,
 • kabinetima kriminalistike,
 • poligrafskim kabinetom,
 • prostorom za učenje i opuštanje,
 • studentskim klubom i
 • internet kafeom,
 • vlastitim parking prostorom.

Povezivanjem naučno-istraživačkog rada, umjetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, struke i umjetnosti, realizacijom postojećih i novih studijskih programa, osposobiti studente za obavljanje poslova u globalnom i tehnološki visoko razvijenom okruženju, koji zahtijevaju stalno sticanje i razvijanje novih znanja, inicijativnost i inovativnost, preduzetničku sposobnost, sposobnost donošenja odluka u nedostatku vremena, sposobnost rada u uslovima različitosti, u svrhu postizanja individualnih, univerzitetskih i društvenih interesa.


Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
 • Povećanje efikasnosti studiranja
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umjetničkog rada;
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
 • Afirmisanje principa cjeloživotnog učenja;
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.

Fakultet za bezbjednost i zaštitu (FBZ) u Banjoj Luci je privatni fakultet. Osnovan je prema Zakonu o univerzitetu i Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o univerzitetu, a s ciljem da studentima pruži obrazovanje koje je ravnopravno obrazovanju te vrste u svijetu.


Kontakt informacije

Adresa: V kozarske brigade 18
78000 Banja Luka, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 345 910
Email: info@fbzbl.net
Web: www.fbzbl.net