R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaSem.Broj časovaECTS
PRVA GODINA 
PRVI  SEMESTAR 
   1PVUECTS 
 PPV-001Pedagoška komunikacija1.2246 
 PPV-002Opšta pedagogija1.4268 
 PPV-003Vokalno instrumentalna nastava1.2135 
 PPV-004Srpski jezik1.3257 
 PPV-005 i PPV-006Izborni predmet 1 Socilogija obrazovanja ili Scenska umjetnost – student bira jedan od dva ponuđena predmeta1.224 
Ukupno časova aktivne nastave  13720  
UKUPNO:30 
R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaSem.Broj časovaECTS
PRVA GODINA
DRUGI  SEMESTAR
     Sem.PVUECTS
 PPV-007Istorija predškolske pedagogije2.3257
 PPV-008Opšta psihologija2.2246
 PPV-009Kultura govora2.2135
 PPV-010Strani jezik 12.2 24
 PPV- 011 i PPV-012Izborni predmet 2 Dječije muzičko stvaralaštvo ili Dramske igre za djecu– student bira jedan od dva ponuđena predmeta2.2 24
 PPV-0PPPedagoška praksa2. 424
Ukupno časova aktivne nastave  11920 
UKUPNO:30
R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaSem.Broj časovaECTS
DRUGA GODINA
TREĆI  SEMESTAR
Rb.  Sem.PVUECTS
 PPV-013Predškolksa pedagogija 13.4268
 PPV-014Razvojna psihologija3.2246
 PPV-015Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima3.2135
 PPV-016Osnove prirodnih i društvenih nauka3.3257
 PPV-017 i PPV-018Izborni predmet 3 Računari u predškolskim ustanovama ili Elementarne igre u prirodi – student bira jedan od dva ponuđena predmeta3.2 24
Ukupno časova aktivne nastave  13720 
UKUPNO:30
R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaSem.Broj časovaECTS
DRUGA GODINA
ČETVRTI  SEMESTAR
Rb.    Sem.PVUECTS
 PPV-019Predškolska pedagogija 24.3257
 PPV-020Porodična pedagogija4.2246
 PPV-021Književnost za djecu4.2135
 PPV-022Osnovi likovnog vaspitanja4.2 24
 PPV-023 i PPV-024Izborni predmet 4 Dječije likovno stvaralaštvo ili Ekološko vaspitanje– student bira jedan od dva ponuđena predmeta4.2 24
 PPV-0PPPedagoška praksa4. 424
Ukupno časova aktivne nastave  11920 
UKUPNO:   30
R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaSem.Broj časovaECTS
TREĆA GODINA
PETI  SEMESTAR
   Sem.PVUECTS
 PPV-025Metodologija pedagoških istraživanja5.4268
 PPV-026Metodika rada u predškolskim ustanovama5.4268
 PPV-027Metodika muzičkog vaspitanja 15.2135
 PPV-028Osnove fizičkog vaspitanja5.2135
 PPV-029 i PPV-030Izborni predmet Strani jezik 2, Etika vaspitačkog poziva ili Retorika – student bira jedan od  predmeta5.2 24
Ukupno časova aktivne nastave  14620 
UKUPNO:   30
R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaSem.Broj časovaECTS
TREĆA GODINA
ŠESTI  SEMESTAR
   Sem.PVUECTS
 PPV-031Metodika razvoja govora 16.2246
 PPV-032Metodika elementarnih matematičkih pojmova 16.2246
 PPV-033Metodika upoznavanja okoline 16.2246
 PPV-034Metodika likovnog vaspitanja 16.2 24
 PPV-035 i PPV-036Izborni predmet  Akciono istraživanje, Zdravstvena njega djece  ili Osnove inkluzivnog obrazovanja – student bira jedan od predmeta6.2 24
 PPV-0MPMetodička praksa6. 424
Ukupno časova aktivne nastave  10102030
R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaSem.Broj časovaECTS
ČETVRTA GODINA
SEDMI  SEMESTAR
   Sem.PVUECTS
 PPV-037Metodika razvoja govora 27.3257
 PPV-038Metodika elementarnih matematičkih pojmova 27.3257
 PPV-039Metodika upoznavanja okoline 27.2246
 PPV-040Metodika fizičkog vaspitanja 17.2246
 PPV-041 i PPV 042Izborni predmet  Integrisani kurikulum predškolskog vaspitanja, Pedagoška komunikacija  i.  Hor i orkestar – student bira jedan od predmeta7.2 24
Ukupno časova aktivne nastave  12820 
UKUPNO:   30
R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaSem.Broj časovaECTS
ČETVRTA GODINA GODINA
OSMI  SEMESTAR
   Sem.PVUECTS
 PPV-043Metodika muzičkog vaspitanja 28.2135
 PPV-044Metodika fizičkog vaspitanja 28.2135
 PPV-045Metodika likovnog vaspitanja 28.2246
 PPV-046Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama8.2246
 PPV-047 i PPV 048Izborni predmet Alternativno predškolsko vaspitanje ili filmska i tv kultura.82 24
 PPV-0MPMetodička praksa8 444
Ukupno časova aktivne nastave101020 
UKUPNO:   30