Nezavisni univerzitet Banja Luka na prestižnom događaju

Nezavisni univerzitet Banja Luka, učestvovao je na okruglom stolu pod nazvom „Kvantitativna i kvalitativna istraživanja u društvenim i humanističkim naukama – stanje i perspektive“, kojeg je organizovalo Odjeljenje društvenih nauka pri Akademiji nauka Republike Srpske.

Okruglom stolu su prisustvovali eminentni akademici i profesori iz raznih oblasti.

Na okruglom stolu bilo je riječi o saznanjima i osnovama metodologije unutar društvenih i humanističkih nauka, o poimanju termina paradigme unutar istraživačkih procesa, o značaju kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja, o nekim aspektima prikupljanja, obrade i korišćenja podataka u kvantitativnim istraživanjima, problemima unutar naučnih istraživanja u oblasti društvenih i humanističkih nauka, metodološkim pristupima u umjetničkim istraživanjima i slično.

https://www.nezavisne.com/nauka-tehnologija/nauka/Nezavisni-univerzitet-Banja-Luka-na-prestiznom-dogadjaju/736278

https://www.glassrpske.com/cir/drustvo/vijesti/nezavisni-univerzitet-banja-luka-na-prestiznom-dogadjaju/434417