UPIS

školska 2021/22.

E-NASTAVA

NUBL online

STUDENTI

sve na jednom mjestu

Primarni cilj studijskog programa Politikologije je da studenti steknu potrebna znanja, vještine, koncepcije, modele, strategije savremenog kreiranja, istraživanja političkih pojava, zatim planiranja, implementacije, praćenja, preispitivanja političkih fenomena u sadašnjosti i prošlosti, radi kvalitetnijeg rješavanja problema u budućnosti.


Program Politikologije za prve dvije godine ili četiri semestra je isti za smjerove spoljnja i unutrašnja politika, međunarodni odnosi i diplomatija i javne službe i administracija. Studenti se početkom treće godine opredjeljuju za jedno od tri navedena usmjerenja.


Studijski program Menadžment u multimedijima zajedno sa studijskim programom Politikologija daju kvalitet visokog obrazovanja na Nezavisnom Univerzitetu Banja Luka.


Kvalitet studijskog programa Menadžment u multimedijima ostvaruje se spojem stručnih i opštih obrazovnih komponenti.Paragraph

Po završetku studija Menadžment u multimedijima naši studenti su osposobljeni za kvalitetno razumijevanje medijskih događaja, za rad u medijima, za rad i ovladavanje novinarskim žanrovima, komunikativnim strategijama i tehnikama medija, za formiranje odgovornog stava prema multimedijima u savremenom pluralističkom, multietničkom i multikulturnom društvu.


Ciljevi:

 • Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
  
 • Povećanje efikasnosti studiranja
  
 • Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
  
 • Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
  
 • Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
  
 • Unapređenje naučno – istraživačkog i umjetničkog rada;
  
 • Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
  
 • Afirmisanje principa cjeloživotnog učenja;
  
 • Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
  
 • Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.