Studenti Fakulteta za ekologiju Nezavisnog univerizteta Banja Luka su u okviru terenske nastave za akademsku 2021/22 godinu boravili na Manjači. U akciji pošumljavanja, uz podršku  JP “Šume Republike Srpske” šumsko gazdinstvo Banja Luka, na lokalitetu Stričići posađeno je više od 400 sadnica crnog bora. Kako je rečeno sa Nezavisnog univerziteta Banjalukapročitajte više