Prva godina – Prvi semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 RN-001Pedagoška komunikacija20   3
 RN-002Engleski jezik I21   4
 RN-003Opšta pedagogija I22   5
 RN-004Opšta psihologija22   5
 RN-005Porodična pedagogija22   5
 RN-006Srpski (maternji) jezik I22   4
 RN-007Izborni predmet 1 Sociologija obrazovanja21   4
 UKUPNO 141030

Prva godina – Drugi semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 RN-008Engleski jezik II214
 RN-009Školska pedagogija225
 RN-010Razvojna psihologija I224
 RN-011Opšta pedagogija II225
 RN-012Srpski  (maternji) jezik II224
 RN-013Matematika I214
 RN-014Izborni predmet 2 Specijalna pedagogija204
 UKUPNO 141030

Druga godina – Treći semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 RN-015Didaktika223
 RN-016Fizičko vaspitanje022
 RN-017Razvojna psihologija II215
 RN-018Pedagoška psihologija223
 RN-019Matematika II224
 RN-020Vokalno-instrumentalna nastava213
 RN-021Osnovi prirodnih i društvenih  nauka225
 RN-0DPDidaktička praksa  5
 UKUPNO 121230

Druga godina – Četvrti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 RN-022Likovna kultura214
 RN-023Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I224
 RN-024Metodika nastave prirode i društva I224
 RN-025Metodika nastave matematike I214
 RN-026Metodika nastave fizičkog vaspitanja I213
 RN-027Metodika nastave likovne kulture I223
 RN-028Metodika nastave muzičke kulture I214
 RN-0MPMetodička praksa  4
 UKUPNO 141030

Treća godina – Peti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 RN-029Metodologija pedagoških istraživanja224
 RN-030Metodika nastave srpskog jezika i književnosti II224
 RN-031Metodika nastave matematike II225
 RN-032Metodika nastave prirode i društva II213
 RN-033Metodika nastave fizičkog vaspitanja II213
 RN-034Metodika nastave muzičke kulture 2215
 RN-035Izborni predmet 3 Književnost za djecu213
 RN-0MPMetodička praksa003
 UKUPNO 141030

Treća godina – Šesti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 RN-036Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama226
 RN-037Metodika nastave srpskog jezika i književnosti III226
 RN-038Priprema djeteta za polazak u školu225
 RN-040Metodika nastave matematike III225
 RN-039Završni ispit Ekološko obrazovanje008
 UKUPNO 8830

Izborni nastavni predmeti od 4 ECTS boda su:

  1. Pedagoška informatika;
  2. Pedagoška komunikacija;
  3. Književnost za djecu;
  4. Specijalna pedagogija;
  5. Sociologija obrazovanja.

Izborni nastavni predmeti od 3 ECTS boda su:

  1. Dramska radionica;
  2. Ekologija;
  3. Psihologija darovitosti.