I godina – I semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MPV-01Razvoj i evaluacija kurikulumaO326
MPV-02Akademsko pisanjeO226
MPV-03Menadžment predškolskih ustanovaO227
MPV-04Obrazovna tehnologijaO227
MPV-05Strani jezikO224
UKUPNO  111030

I godina – II semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MPV-06Savremeno didaktičko-metodički tokovi predškolskog vaspitanjaO229
MPV-07Metodika nastave likovne kultureO224
MPV-08Metodika nastave fizičkog vaspitanjaO224
MPV-09Metodika nastave muzičke kultureO224
MPV-10Metodička praksaO339
UKUPNO  111130

II godina – III semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MPV-11Metodika razvoja govoraO316
MPV-12Metodika razvoja elementarnih matematičkih pojmovaO316
MPV-13Metodika upoznavanja okolineO316
MPV-14Metodička praksaO4412
UKUPNO  13730

II godina – IV semestar

Šifra predmetaPredmetIzbornostPredavanjaVježbeECTS
MPV-15Izborni predmet 1*I225
MPV-16Izborni predmet 2*I225
MPV-17Završni master radO4420
UKUPNO  8830

Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad