R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.MO-001Osnovi političkih naukaO130306.0
2.MO-002SociologijaO130306.0
3.MO-003Osnovi pravaO130306.0
4.MO-004Teorija kultureO130306.0
5.MO-005Engleski jezik 1O130306.0
6.MO-006Savremena politička istorijaO230306.0
7.MO-007Osnovi ekonomijeO230306.0
8.MO-008InformatikaO230306.0
9.MO-009Globalizacioni procesiO230306.0
10.MO-010Engleski jezik 2O230306.0
Ukupno časova aktivne nastave300300 
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
11.MO-­011Savremeni politički sistemiO330306.0
12.MO-017Međunarodna ekonomijaO330306.0
13.MO-013Sociologija komunikacijaO330306.0
14.MO-014Politički menadžmentO330306.0
15.MO-015Engleski jezik 3O330306.0
16.MO-016Politički sistem Bosne i HercegovineO430306.0
17MO-012Politička psihologijaO430306.0
18.MO-018Socijalna psihologijaO430306.0
19.MO-019Međunarodni odnosiO430306.0
20.MO-020Engleski jezik 4O430306.0
Ukupno časova aktivne nastave300      300 
Ukupno ESPB  60
TREĆA GODINA
21.MO-021Međunarodne organizacijeO530306.0
22.MO-022Ekonomika međunarodnih odnosaO530306.0
23.MO-023Spoljna politika Bosne i HercegovineO530306.0
24.MO-024Odnosi s javnošćuO530306.0
25.MO-025Studije miraO530306.0
26.MO-026Interkulturni menadžmentO630305.0
27.MO-027Ekonomska diplomatijaO630305.0
28.MO-028Evropski odnosi i Evropska UnijaO630305.0
29.MO-029Međunarodno pregovaranjeO630305.0
30.MO-030Uvod u diplomatijuO630305.0
31.MO-031Funkcionisanje diplomatskih predstavništva    5.0
Ukupno časova aktivne nastave300      300 
Ukupno ESPB60