ПРОМОЦИЈА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ НАУЦИ ЕВРОПСКОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ САВЈЕТА

Дана 06. Јун 2023 у 13 часова, у просторијама Независног универзитета Бања Лука, биће одржана
промоција програма подршке науци Европског истраживачког савјета. Презентацију ће одржати проф. др
Сузана Готовац Атлагић, контакт особа у Босни и Херцеговини за овај програм.
У току презентације биће изложене основе за припрему пројеката као и примјери пројеката који су били
успјешни и који су добили финансијска средства од стране других земаља у новијем периоду.
Предавање је примарно намијењено докторима наука са Независног универзитета Бања Лука, или
сарадницима који ће у скоријој будућности докторирати, али је отворен и за научно-стручну јавност.
Проф. др Сузана Готовац Атлагић је заступник Европског центра за истраживања у БиХ за период 2021-2028,
а ова улога је посвећена промоцији могућности подршке Европског истраживачког савјета научној
заједници у Босни и Херцеговини без дискриминације.
Контакт особа испред Независног универзитета Бања Лука је:
Доц. др Драгана Поповић, емаил: dragana.popovic@nubl.org

НЕЗАВИСНИ УНИВЕРЗИТЕТ БАЊА ЛУКА