Међународни стручни скуп ,,Дјеца са потешкоћама и образовање” Независни универзитет
Бањалука-Педагошки факултет

Независни универзитет, студијски програм за Специјалну едукацију и рехабилитацију, у сарадњи са Заједницом дефектолога основних и средњих школа Републике Србије, 8.12.2017.године организовао је стручни скуп на тему „ДЈЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ВАСПИТНООБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ“

Реализована су излагања која укључују научно потврђене и савремене приступе и методе рада са дјецом и ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју из области:

 • Вербалне и невербале комуникације са дјецом која испољавају проблем у разумијевању и
  коришћењу говора
 • Асистивне технологије у индивидуалном и групном раду са дјецом, приказ метода које
  укључују аугментативне и алтернативне видове комуникације и учење.
 • Основе ране интервенције ( процјена потреба дјеце, научно и практично доказане методе).
 • Прилагођавања садржаја у настави ученика у инклузивном образовању ( приручници,
  имплементација тестова за процјену особа са сметњама у развоју).
 • Инкузивног образовања у Републици Србији (успјешни и ризични домени)

Излагачи :
*Доц.др Рада Ракочевић, предсједница Заједнице дефектолога основних и средњих школа Републике Србије и сарадница НУБЛ-а
*Лоретта Моросин, маг.рехаб.едук., равнатељица Дневног центра Веруда, Пула
*Др Дане Малешевић, министар просвјете у Влади Републике Српске
*Проф. др Адинда Дулчић, Филозофски факултет у Загребу,
одсјек за фонетику; Хрватски студији, осјек за психологију и одсјек за наставничку наобразбу
*Проф.др Гордана Николић, Педагошки факултет у Сомбору, сарадница НУБЛ-а
*Проф.др Зоран Калинић, ректор Универзитета НУБЛ
*Дорис Манцини Флего, маг.рехаб.едук., водитељица одјела за дјецу ране и предшколске
доби, Веруда, Пула
*Проф.др Борка Вукајловић, Независни Универзитет Бања Лука
*Сања Паић, маг.рехаб.едук. ,водитељца одјела за дјецу школске доби, младеж и одрасле
особе

*Гордана Пајца Грбин, маг.рехаб.едук.
*Катарина Ђурић, дипл.дефектолог-логопед

Видео о конференцији можете погледати на линку.