Na Pedagoškom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banjaluka master rad odbranila je Rašić Slavica, pred  komisijom  u sastavu prof. dr Milomir Martić, Prof. dr Dragoljub Krneta  i doc. dr Dijana Đurić. Tema  master rada bila je „  Bolest zavisnosti sa  osvrtom na metode vaspitanja i prevencije “.  Mentor master rada  bio jepročitajte više

Na Pedagoškom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banjaluka master rad odbranila je Leković Irma , pred  komisijom  u sastavu od prof. dr Milomira Martića, Prof. dr Dragoljuba Krnete  i doc. dr Dijane Đurić. Tema  master rada bila je „  Emocionalna inteligencija “.  Mentor master rada  bio je p Prof. dr Dragoljub Krneta.pročitajte više

Međunarodni dan osoba sa  invaliditetom  je 3. decembar,  tim povodom ali,  4. decembra  u Banjaluci  u organizaciji NUBLa prof. dr Borka Vukajlović i doc. dr Tanja Čolić su sa  studentima prvog i  drugog ciklusa razgovarali o inkluziji mladih.Učesnici razgovora o Inkluziji mladih uključenih u sistem visokog obrazovanja bili su studenti pročitajte više

nubl_knjiga

Međunarodni dan osoba sa  invaliditetom  je 3. decembar,  tim povodom ali,  4. decembra  od 16 do 18  časova u Restoranu “Akvana” u Banjaluci  prof. dr Borka Vukajlović i doc. dr Tanja Čolić će sa studentima prvog i  drugog ciklusa razgovarati o Inkluziji mladih. Učesnici razgovora o Inkluziji mladih uključenih upročitajte više

U organizaciji Nezavisnog univerziteta i Univerziteta Cluj Napoka, North university center of Baia Mare iz Rumunije, te univerziteta Hochschule Kempten iz Njemačke, u Banja Luci održana je Međunarodna naučna konferencija ,,Innovative Ideas in Science – IIS2021″. Na konferenciji su svoje radove predstavili  profesori Nezavisnog univerziteta Banja Luka, profesori iz Rumunije,pročitajte više

Uvodno predavanje za studente, prosvjetne radnike, roditelje učenika koji imaju autizam i druge zainteresovane za ovu temu održaće prof. Aleksa Tegeltija, studentica master studija Specijalne edukacije i rehabilitacije. Spajanjem teorije i prakse, podstiče se istraživanje, motivacija i kreativnost naših studenata, a prosvjetnim radnicima i roditeljima učenika koji imaju autizam, omogućavapročitajte više

Na Fakultetu za političke nauke Nezavisnog univerziteta Banjaluka master rad odbranio je Nikola Vujasinović, pred  komisijom  u sastavu prof. dr Nikola Poplašen, prof. dr Ljubomir Zuber i doc. mr Radiša Račić.   Tema  master rada bila je „Politička  uloga muzičkih umjetnika i njihovih djela na prostoru BiH krajem XX i početkompročitajte više

Na Pedagoškom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banjaluka master rad odbranila je Ivana Orolić-Marković pred  komisijom  u sastavu prof. dr Milomir Martić, prof. dr Jasna Bogdanović Čurić i doc. dr Dijana Đurić. Tema master rada bila je „Teorijske  analize uloge roditelja u tranziciji dece iz predškolske ustanove u školski sistem“. Mentor masterpročitajte više

Na Pedagoškom fakultetu Nezavisnog univerziteta Banjaluka master rad odbranio je Aleksandar Đokić, pred  komisijom  u sastavu prof. dr Milomir Martić, prof. dr Jasna Bogdanović Čurić i doc. dr Dijana Đurić. Tema  master rada bila je „Odnosi između  sociološko-psiholoških faktora i  efikasnost  upravljanja preduzećima“.  Mentor master rada  Aleksandra Đokića   bila jepročitajte više

Okrugli sto u organizaciji Fakulteta za ekologiju Nezavisnog univerziteta Banja Luka na temu ,,ASPEKTI ZAŠTITE I OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE”, u čijem radu su uzeli učešće studenti studijskih programa ekologije, zaštite životne sredine i zaštite na radu, ali i nastavnici ovog Fakulteta i Univerziteta. aktuelizovao je dva aspekta: Upravljanje resursima upročitajte više