Okrugli sto u organizaciji Fakulteta za ekologiju Nezavisnog univerziteta Banja Luka na temu ,,ASPEKTI ZAŠTITE I OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE”, u čijem radu su uzeli učešće studenti studijskih programa ekologije, zaštite životne sredine i zaštite na radu, ali i nastavnici ovog Fakulteta i Univerziteta. aktuelizovao je dva aspekta: Upravljanje resursima upročitajte više

Na Nezavinsom univerzitetu Banjaluka danas je prof. dr Slavica Golubović, redovni profesor, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju održala predavanje na temu: “Mogući uzroci razvojnih poremećaja, verbalnih i neverbalnih smetnji učenja i specifičnih smetnji senzorne obrade”. Predavanje prof. Golubović sadrži do sada identifikovane,pročitajte više

Nezavisni Univerzitet u Banja Luci, tehnički univerzitet u Kluž-Napoki, Sjeverni univerzitetski centar Baja Mare u saradnji sa univerzitetom primjenjenih nauka Kempten, imaju zadovoljstvo i čast da Vas pozovu na međunarodnu konferenciju ,,Innovative Ideas in Science – IIS2021″, koja će se održati u Banja Luci 25-26 novembra 2021 godine. Za svepročitajte više

Nezavisni univerzitet Banjaluka i Fakultet za ekologiju  organizuju  Okrugli sto  ,, ASPEKTI ZAŠTITE I OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE” 19. 11. 2021. godine u  12 sati. Teme o kojima će govoriti su: 1. ,,Upravljanje resursima u proizvodnji biomase za dobijanje energenata” – predavač prof. dr Jela Ikanović , 2. ”Ekološko – ekonomskipročitajte više

19.11.2021 (petak) u 12:30 časova, sala 6 NUBL-a, Prof. dr Slavica Golubović, redovni profesor, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju održaće predavanje na temu: ,,MOGUĆI UZROCI RAZVOJNIH POREMEĆAJA, VERBALNIH I NEVERBALNIH SMETNJI UČENJA I SPECIFIČNIH SMETNJI SENZORNE OBRADE” Predavanje prof. Golubović sadrži dopročitajte više

Studenti koji ne mogu da pristupe svom profilu na e-nastavi su dužni da se jave administratoru kako bi im se omogućio pristup. U mejlu je potrebno da dostave sledeće podatke: ime, prezime, naziv studijskog smjera koji pohađaju i mjesto prebivališta. Ove podatke možete poslati na mejl adresu admin@nubl.org.pročitajte više

Diplomirani inženjer računarstva i informatike Nikola Mitrović dana 5.11.2021. godine u prostorijama Nezavisnog univerziteta Banja Luka uspješno je odbranio završni master rad pod nazivom: „Mišljenje učenika o vrednosti nastave informatike u osnovnoj školi“ i time stekao akademsko zvanje master poslovne informatike. Komisiju za ocjenu i odbranu završnog-master rada činili su: doc. dr Srećkopročitajte više

NEZAVISNI UNIVERZITET BANJA LUKA FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE Obavještava javnost da će Nikola Vujasinović  20. novembra  2021. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Nezavisnog univerziteta javno braniti završni master  rad na temu : „Politička uloga muzičkih umjetnika i njihovih djela na prostoru BiH krajem XX i početkom XXIpročitajte više

Bojan Vučenović, diplomirani ekolog, dana 2.11.2021. godine je u prostorijama Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Fakulteta za ekologiju, uspješno odbranio master rad pod naslovom „  Izbor optimalne garniture vrsta za rekultivaciju deposola rudnika  „ Omarska “ “ i time stekao akademsko zvanje master ekologije.Komisiju za ocjenu i odbranu završnog-master rada su činili: prof. dr Srđanpročitajte više

Fakultet za ekologiju Nezavisnog univerziteta Banja Luka obavještava javnost da će kandidat, diplomirani ekolog, Bojan Vučenović , javno braniti završni master rad pod nazivom: „ IZBOR OPTIMALNE GARNITURE VRSTA ZA REKULTIVACIJU DEPOSOLA RUDNIKA „ OMARSKA “. Odbrana će se održati u utorak, 2.11.2021. godine sa početkom u 13:00 časova napročitajte više