U Banja Luci održana međunarodna naučna konferencija ,,Innovative Ideas in Science 2021″

U organizaciji Nezavisnog univerziteta i Univerziteta Cluj Napoka, North university center of Baia Mare iz Rumunije, te univerziteta Hochschule Kempten iz Njemačke, u Banja Luci održana je Međunarodna naučna konferencija ,,Innovative Ideas in Science – IIS2021″.

Na konferenciji su svoje radove predstavili  profesori Nezavisnog univerziteta Banja Luka, profesori iz Rumunije, Ukrajine, Poljske i Njemačke. Tokom naučne konferencije razmjenjivale su se nove ideje i novi pristupi nauci i visokom obrazovanju, s obzirom na situaciju prouzrokovanu virusom COVID 19. Dogovoren je i nastavak  saradnje između Nezavisnog univerziteta u Banja Luci i Univerziteta Cluj Napoka, North university center of Baia Mare, kao i saradnja sa Faculty of engineering Hunedoara-University of Timisoara.